• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI

2020-10-28 Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina o możliwości składania wniosków o  dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2020-10-26 Decyzja wojewody

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2020 r. uchylił w całości swoją poprzednią decyzję z dnia 20 października 2020 r. Polecił przy tym od dnia 27 października do odwołania zawiesić działalność:środowiskowych domów samopomocy; dziennych domów i klubów seniora; klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; warsztatów terapii zajęciowej.

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”2020-10-08 Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

8 października 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Stefana Łaszewskiego (parter) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbyła się uroczystość wręczenia nagród tegorocznym laureatom konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

2020-10-05 Lodołamacze 2020

29 września 2020 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom organizowanej przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) XV edycji konkursu „Lodołamacze 2020” z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

2020-09-24 Człowiek bez barier 2020

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do zgłaszania kandydatów do XVIII edycji konkursu „Człowiek bez barier”. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 września 2020 r.

2020-09-16 Mocne wsparcie

Gorąco zachęcamy do obejrzenia najbliższego odcinka programu „Mocne wsparcie”, w którym poruszony zostanie temat Terapii i roli terapeuty w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dzieci i młodzieży.

2020-08-07 Praca Urzędu Marszałkowskiego w dniu 17 sierpnia 2020 r.

zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 r. Urząd Marszałkowski  w dniu 17 sierpnia 2020 r. będzie nieczynny dla interesantów.

2020-08-07 E-niezbędnik COVID-19

Fundacja Neuron Plus, w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej, STOP Barierom stworzyła  aplikację „E-niezbędnik COVID-19”.

2020-07-31 Asystent on - line osoby niesłyszącej - świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej

Uprzejmie informujemy, że od 01 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  realizowany będzie projekt pn. ,,Asystent on - line osoby niesłyszącej - świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej”.

2020-06-26 Ogłoszenie o konkursie grantowym pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

2020-06-02 Godziny przyjęć obywateli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Szanowni Państwo, na podstawie Zarządzenia nr 42/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ustalono następujące godziny przyjmowania obywateli w Urzędzie: Pn, Śr, Cz:  8:00 – 15:00; Wt: 8:00 - 16:30, Pt: 8:00 - 13:30

2020-05-05 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Co roku 5 maja obchodzimy zapoczątkowany  w latach 90. ubiegłego wieku we Francji Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Święto ma na celu zamanifestowanie tolerancji i równouprawnienia, a także zaprotestowanie przeciwko dyskryminacji  osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach ich życia zawodowego i społecznego.

Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje