• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI

2020-06-26 Ogłoszenie o konkursie grantowym pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”2020-06-16 Ogłoszenie o naborze zgłoszeń w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

2020-06-02 Godziny przyjęć obywateli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Szanowni Państwo, na podstawie Zarządzenia nr 42/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ustalono następujące godziny przyjmowania obywateli w Urzędzie: Pn, Śr, Cz:  8:00 – 15:00; Wt: 8:00 - 16:30, Pt: 8:00 - 13:30

2020-05-05 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Co roku 5 maja obchodzimy zapoczątkowany  w latach 90. ubiegłego wieku we Francji Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Święto ma na celu zamanifestowanie tolerancji i równouprawnienia, a także zaprotestowanie przeciwko dyskryminacji  osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach ich życia zawodowego i społecznego.

2020-04-23 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO,Ogłasza otwarty konkurs ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą:Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

2020-04-09 Programy wsparcia PFRON

W ramach ograniczenia skutków epidemii COVID-19 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował szereg działań

2020-04-02 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Corocznie 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który z inicjatywy Kataru został przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w grudniu 2007 roku.

2020-04-02 Wideoinfolinia w sprawie koronawirusa

Z związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), z myślą o osobach niesłyszących, została przygotowana przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych specjalna wideoinfolinia.

2020-03-13 Komunikat

Uprzejmie informujemy, że na dzień 13 marca 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przekazał informacji o wysokości przyznanych środków przypadających w 2020 r. na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

W związku z powyższym, na chwilę obecną, nie ma możliwości rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2020.

2020-03-06 X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników
X Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Bydgoszcz, 17-20.03.2020 r. została podjęta decyzja o ich odwołaniu.

 

XXX Wystawa rękodzieła artystycznego pn.”My też potrafimy”2020-02-21 XXX Wystawa rękodzieła artystycznego pn.”My też potrafimy”

Z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją w kraju w postaci szerzącego się zagrożenia epidemiologicznego chorobą COVID-19 i związanymi z tym zaleceniami rządu min. zakazem organizacji imprez masowych odwołana zostaje
XXX Wystawa rękodzieła artystycznego pn. ,,My też potrafimy” o tematyce Świąt Wielkanocnych zaplanowana na dzień 30 marca 2020 r.

 

2020-02-11 5. edycja konkursu Lider Dostępności

Fundacja Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiła 5. edycję ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego Lider Dostępności

Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje