• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI

2019-06-24 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 18 czerwca 2019 roku złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 18 czerwca 2019 roku złożonej w trybie uproszczonym. Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 01 lipca 2019 r. na adres e-mail: m.kosiorowska@kujawsko-pomorskie.pl

2019-06-19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 11 czerwca 2019 roku złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 11 czerwca 2019 roku złożonej w trybie uproszczonym. Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 26 czerwca 2019 r. na adres e-mail: m.kosiorowska@kujawsko-pomorskie.pl

Projekt „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój”2019-06-17 Projekt „Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój”

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w ramach programu Edukacja Kulturalna będzie realizować projekt
„Cicha kultura – edukacja, nauka i rozwój”.

2019-06-11 Skrócony czas pracy Urzędu w dniach 11.06.2019 r. i 12.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wysokimi temperaturami i prognozowanymi upałami obowiązuje skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu:

- w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) - do godz. 15:00

- w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) - do godz. 14:00.

2019-06-10 OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 2 ust. 41 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2018 poz. 450  z późn. zm.),  przypadku niewykorzystania w całości środków PFRON na realizację otwartych konkursów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych planowanych do realizacji w bieżącym roku, przeznaczyć środki na zlecenie w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub na realizację zadań wskazanych każdorazowo uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2019-05-21 XIV Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych i uczestników świetlic środowiskowych pn. „Bajki i zabawy cyrkowe”

W dniu 1 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowie odbędzie się
XIV Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych

2019-05-21 VIII Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 25 maja 2019 r. w godzinach od 10.00-16.30 na terenie obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Wspinaczkowego Gato oraz Centrum Rozrywki Lucky Star Plaza Toruń odbędzie się VIII Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. 

2019-05-21 XXII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Majówka w gościnnej Brodnicy”

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Sali Brodnickiego Domu Kultury oraz w Ośrodku Wypoczynkowym UMK Bachotek odbędzie się XXII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Majówka w gościnnej Brodnicy”

"Majówka z kulturą i sztuką" edycja 20192019-05-02 "Majówka z kulturą i sztuką" edycja 2019

 5 maja 2019 r. ruszył projekt pn. „Majówka z kulturą i sztuką”  organizowany we współpracy z placówkami kultury naszego regionu  w ramach działań samorządu województwa -  Kultura i sztuka - nie ma barier.

„Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii  i rehabilitacji”2019-05-02 „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”

Dnia 29 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyło się oficjalne wręczenie umów o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr  17/2019 pn.  „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii  i rehabilitacji”.

Wręczanie umów na dofinansowanie robót budowlanych w 2019 roku2019-05-02 Wręczanie umów na dofinansowanie robót budowlanych w 2019 roku

Dnia 29 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się wręczenie pierwszych w roku bieżącym umówna dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 7 lipca |1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje