• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

O Nas

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych działa w ramach Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia. Zadania Wydziału realizowane są poprzez wieloosobowe stanowiska pracy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowanie, realizacja, analiza i monitorowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 2. dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji;
 3. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 4. opiniowanie wniosków, o wpis do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe;
 5. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym i fundacjom, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 7. realizacja programów PFRON;
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym na temat możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne;
 10. określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizacje wojewódzkich programów dotyczących osób niepełnosprawnych,
 11. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
utworzono: 2014-11-03 18:29 przez: admin
wyedytowano: 2018-01-11 10:32 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:29
ilość odsłon podstrony: 4982
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje