• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Zlecanie zadań - tryb konkursowy

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w formie wsparcia lub powierzenia i odbywa się w ramach i na zasadach otwartych konkursów ofert ogłaszanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYPEŁNIANIA OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆSIĘ Z TREŚCIĄ: PROCEDUR REALIZACJI ROZLICZANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ REGULAMINEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach odbywa się za pomocą GENERATORA OFERT. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce generator ofert 2019 na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wyniki otwartych konkursów ofert

Uchybienia w otwartych konkursach ofert

pdfUchybienia formalne - konkurs nr 17/2019 (PDF) (133 KB)

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Podstawa prawna

Uchwała Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie w procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PDF) (29,4 KB)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) (PDF) (988 KB)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) (PDF) (674 KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. 2016 poz. 1945) (PDF) (102 KB)

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) (PDF) (444 KB)

Formularze, przydatne informacje

Dostępne na stronie Biura Współpracy z Oraganizacjami Pozarządowymi.

utworzono: 2014-11-03 18:30 przez: admin
wyedytowano: 2019-02-07 13:40 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:30
ilość odsłon podstrony: 6018
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje