Wykaz podmiotow które otrzymały dofinansowanie

Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2013 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na dzień 30.06.2013 r., dot. umów jednorocznych).

Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2013 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na dzień 31.12.2013 r., dot. umów jednorocznych).

Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2013 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na dzień 31.12.2013 r., dot. umów wieloletnich).