• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej

2007 rok: I Edycja

Finałowa Gala Zwycięzców Konkursu "Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier"

Konkurs pn. „Województwo Kujawsko – Pomorskie bez barier”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego dobiegł końca. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystości zorganizowanej w dniu 6 grudnia 2007 roku w Teatrze im.Wilama Horzycy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W trakcie trwania uroczystej gali Marszałek Piotr Całbecki wręczał laureatom nagrody głównej okolicznościowe statuetki. Zdobywcy wyróżnień uhonorowani zostali dyplomami.

Celem konkursu było promowanie obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz  propagowanie przestrzeni bez barier. Efektem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie usytuowanych na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego obiektów użyteczności publicznej oraz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia do konkursu mogły składać osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawej.

W konkursie oceniono obiekty użyteczności publicznej oraz mieszkalne wielorodzinne w następujących kategoriach:

  1. administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości
  2. obiekty służące edukacji
  3. opieka zdrowotna, społeczna i rehabilitacyjna
  4. turystyka, sport, rekreacja, kultura, hotelarstwo, gastronomia
  5. handel i usługi
  6. obiekty sakralne
  7. obiekty mieszkalne, wielorodzinne (kamienice, bloki, wieżowce)
  8. inne obiekty.

Dostępność obiektów oceniała Komisja Konkursowa, w skład której weszły osoby niepełnosprawne reprezentujące organizacje pozarządowe obejmujące różne rodzaje schorzeń. Praca komisji oparta była na dokonanych wizytacjach poszczególnych obiektów, zgłoszonych do konkursu. Podstawą oceny była przyznawana punktacja, którą przedstawiają karty oceny, sporządzane podczas oglądu obiektów w trakcie wizytacji budynków w danym dniu. Do konkursu zgłoszone zostały obiekty z wielu miejscowości naszego Województwa, łącznie 63 budynki. Zgłoszenia obejmowały kategorie w dziedzinie administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości, opieki zdrowotnej, społecznej i rehabilitacyjnej, turystyki, sportu i rekreacji, kultury, hotelarstwa i gastronomii. Po dokonaniu weryfikacji wniosków - Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 10 nagród głównych obiektów, które spełniają kompleksową dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz 18 wyróżnień. Oto lista zwycięzców konkursu:

Prezentacja nominowanych oraz laureatów I edycji Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier" (PDF) (17,6 MB)

Do pobrania poniżej prezentacja laureatów I Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier" w fomacie PDF.

pdfOśrodek Rehabilitacji i Szkolenia HOMER PZN w Bydgoszczy (PDF) (1 010 KB)
pdfOśrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy (PDF) (1,14 MB)
pdfPływalnia Wodny Park (PDF) (855 KB)
pdfSanatorium Uzdrowiskowe Metalowiec 70 (PDF) (971 KB)
pdfSanatorium Uzdrowiskowe Pod Tężniami (PDF) (1 020 KB)
pdfSpółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie (PDF) (906 KB)
pdfStarostwo Powiatowe w Brodnicy (PDF) (970 KB)
pdfZespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowroławiu (PDF) (907 KB)
pdfZespół Szkół Samochodowych im. T. Kosciuszki we Włocławku (PDF) (880 KB)
pdfZespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Szarych Szeregów we Włoclawku (PDF) (970 KB)
utworzono: 2015-02-25 12:22 przez: admin
wyedytowano: 2018-03-27 12:55 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-02-25 12:21
ilość odsłon podstrony: 958
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje