• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn zm.), na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością zamieszkujących region kujawsko-pomorski.


Kwota ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostająca do dyspozycji na dzień 16 listopada br. wynosi 11 250,00 zł.


Termin składania ofert upływa dnia 21 listopada br.

utworzono: 2017-11-21 08:47 przez: admin
wyedytowano: 2017-11-21 08:48 przez: admin
aktywne od dnia: 2017-11-21 08:46
ilość odsłon podstrony: 186
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje