• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2018-01-15

Nowelizacje przepisów

W nadchodzącym roku środowisko osób z niepełnosprawnością czeka sporo zmian. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017 poz. 1428) wprowadza zmiany w ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W jej wyniku rozszerzeniu ulega lista podmiotów zobligowanych do osiągnięcia 2-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zmieniają się także zasady udostępniania danych zawartych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. Zmiana ma na celu weryfikację danych osób ubiegających się między innymi o świadczenia rodzinne.

W lutym 2018 r. nastąpią zmiany w zasadach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dotyczą one utworzenia zajęć klubowych, jako podstawowej formy aktywności zawodowej i społecznej dla osób opuszczających warsztat. Na ich działalność możliwe będzie otrzymanie dofinansowania z PFRON.  Innymi dostępnymi formami aktywizacji będą praktyki zawodowe i staże aktywizacyjne. Oprócz tego w WTZ będzie mogła funkcjonować Rada Społeczna, a samo powstanie warsztatu zostanie uzależnione od potrzeb lokalnych wskazanych w powiatowej strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych. Prowadzący WTZ będą również zobowiązani do rejestrowania skierowanych do nich osób, które nie podjęły terapii.

Rozliczając PIT za rok 2017 większa grupa osób będzie uprawniona do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.  Zmiany dotyczą: kosztów utrzymania psa asystującego; kosztów związanych z dowozem na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze; podniesieniem kwoty dochodu, od jakiej podatnik mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością może odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne.

W wyniku wielu zmian, jakie czekają osoby z niepełnosprawnością zachęcamy do bieżącego śledzenia nowelizacji w przepisach prawnych, które publikowane są w Dzienniku Ustaw dostępnym w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

utworzono: 2018-01-15 11:30 przez: admin
wyedytowano: 2018-01-15 14:04 przez: admin
aktywne od dnia: 2018-01-15 11:28
ilość odsłon podstrony: 603
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje