• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2018-03-20

Program dostępność plus

Zapowiedziany przez premiera w expose program Dostępność Plus wchodzi w fazę konsultacji społecznych.   W jego ramach planowane są na lata 2018 – 2025 inwestycje na łączną kwotę 23 miliardów złotych, na zadania związane z likwidacją barier i poprawą dostępności obiektów oraz usług dla osób starszych, niepełnosprawnych czy  kobiet z dziećmi. Głównym motorem motywującym do podjęcia kroków w celu zwiększenia dostępności  jest fakt starzenia się społeczeństwa. Prognozy wskazującą, że do roku 2024 aż 23 procent mieszkańców Polski będzie w wieku powyżej 65 lat.

Przygotowywany program został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła między innym wymogu konsultacji wszystkich nowych aktów prawnych pod względem ich oddziaływania na środowisko osób z niepełnosprawnościami. Ma to na celu zapewnienie znacznie lepszego dostosowania nowo powstającej infrastruktury i przestrzeni publicznej do potrzeb niepełnosprawnych obywateli.

Warto zwrócić uwagę, że samorząd województwa już od 2007 r. przez 5 lat organizował konkurs „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, dzięki któremu zwrócono uwagę na pojęcie budownictwa uniwersalnego dostępnego dla wszystkich mieszkańców regionu. Przygotowane zostały wytyczne, które w 2010 r. przyjęto uchwałą Zarządu Nr 89/1558/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Zaleceń w zakresie dostosowania dróg i infrastruktury Województwa Kujawsko-Pomorskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Ponadto druga część programu skupia się na inwestycjach w istniejącą już infrastrukturę, środki transportu, strony internetowe i usługi powszechne.

Założenia programu mają sprawić, że:

  • zredukuje się ilość barier architektonicznych,
  • środki transportu mają stać się przyjaźniejsze dla osób starszych czy z niepełnosprawnościami,
  • strony internetowe wszystkich instytucji rządowych  będą przystosowane do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących,
  • natomiast programy telewizyjne zajmujące połowę czasu antenowego mają posiadać audiodeskrypcję i napisy.

Jak więc widać program jest bardzo kompleksowy a planowe zmiany dotyczą wielu aspektów życia.

Swoje uwagi i propozycje do programu można zgłaszać mailowo na adres dostepnosc.plus@miir.gov.pl do dnia 6 kwietnia 2018 r.

utworzono: 2018-03-20 09:56 przez: admin
wyedytowano: 2018-03-22 09:16 przez: admin
aktywne od dnia: 2018-03-20 09:55
ilość odsłon podstrony: 623
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje