• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2019-05-02

Wręczanie umów na dofinansowanie robót budowlanych w 2019 roku

Dnia 29 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się wręczenie pierwszych w roku bieżącym umów
na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 7 lipca |1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Wnioski na ww. zadanie przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu w wymaganym terminie wpłynęło 11 wniosków na dofinansowanie robót budowlanych. Spośród złożonych wniosków 10 spełniało kryteria  określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określania zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937).

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył w roku bieżącym
3,8 mln złotych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. Pieniądze pochodzące  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których dysponentem jest samorząd województwa, trafią do 9 beneficjentów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zawarto umowy z:

  • Powiatem Nakielskim,
  • Wyższą Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
  • Gminą Miasto Bydgoszcz,
  • Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska,
  • Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska,
  • Kolejowym Szpitalem Uzdrowiskowym Spółka z o.o. w Ciechocinku,
  • Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży.

Lista umów

Dofinansowanie inwestycji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ze środków PFRON przyczyni się do likwidacji istniejących barier architektonicznych
w budynkach, umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do budynków
i swobodne poruszanie się, w tym także możliwość pełnego dostępu do pełnej oferty bazy rehabilitacyjnej, noclegowej i poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez dofinansowane placówki. 

W wyniku wykonanych robót budowlanych nastąpi poprawa jakości życia i jakości świadczonej rehabilitacji. Rozbudowana infrastruktura rehabilitacyjna stworzy możliwość udzielania kompleksowej pomocy terapeutycznej nie tylko podopiecznym danych placówekale całej społeczności.

 

Fot. Szymon Ździebło

Powiat Nakielski
Powiat Nakielski
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Gmina Miasto Bydgoszcz
Gmina Miasto Bydgoszcz
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska
Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo  Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o.o. w Ciechocinku
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o.o. w Ciechocinku
xlsroboty_budowlane_-_wykaz_bp.xls
utworzono: 2019-05-02 12:28 przez: admin
wyedytowano: 2019-05-02 12:50 przez: admin
aktywne od dnia: 2019-05-02 12:27
ilość odsłon podstrony: 38
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje