• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2019-07-19

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń w konkursie pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1182/19 z dnia 5 lipca 2019 roku podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest promocja i podkreślenie rangi zawodu terapeuty zajęciowego. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  • przedstawiciele organów prowadzących reintegrację zawodową i społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia można składać w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) www.epuap.gov.pl – link zewnętrzny w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych / Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

w terminie do 14 sierpnia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów oraz przyznawania nagród, znajdują się zamieszczonym poniżej regulaminie.

pdfregulamin (PDF) (952 KB)
pdfwniosek o przyznanie nagrody (PDF) (360 KB)
pdfzgoda na przetwarzanie danych (PDF) (176 KB)
pdfinformacja o przetwarzaniu danych (PDF) (418 KB)
pdfoświadczenie (PDF) (103 KB)
utworzono: 2019-07-19 12:33 przez: admin
wyedytowano: 2019-07-19 13:02 przez: admin
aktywne od dnia: 2019-07-19 12:32
ilość odsłon podstrony: 338
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje