• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2020-06-16

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest uhonorowanie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracy z podopiecznymi, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami osiągają wyróżniające się efekty pracy.  Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

  • organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomocy społecznej, oświatowe oraz służby zdrowia;
  • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

w terminie do 30 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów oraz przyznawania nagród, znajdują się zamieszczonym poniżej regulaminie.

fileRegulamin konkursu (DOCX) (35,3 KB)
fileWniosek o przyznanie nagrody (DOCX) (78,1 KB)
fileRekomendacja (DOCX) (17,2 KB)
fileZgoda na przetwarzanie danych osobowych (DOCX) (22,5 KB)
fileInformacja o przetwarzaniu danych (DOCX) (29,3 KB)
fileKarta oceny formalnej (DOCX) (23,8 KB)
utworzono: 2020-06-16 11:28 przez: admin
wyedytowano: 2020-06-26 08:09 przez: admin
aktywne od dnia: 2020-06-16 11:26
ilość odsłon podstrony: 614
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje