Komunikat

„Informujemy, iż środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały w całości wykorzystane.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż sytuacja ta może ulec zmianie a stosowne informacje będą na bieżąco zamieszane na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl - link zewnętrzny (zakładka (Nie)pełnosprawni i zakładka Organizacje Pozarządowe).”