• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-06-22

Razem możemy więcej

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP). Dokument ten uszczegóławia zapisy RPO WK-P 2014-2020 oraz jest podstawowym instrumentem realizacji celów rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Każda propozycja jaką Państwo zgłoszą może mieć wpływ na realizację przedsięwzięć uwzględniających potrzeb osób niepełnosprawnych.

W konsultacjach może wziąć udział każdy. Razem możemy przyczynić się do działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji, niezbędne dokumenty oraz formularze do pobrania znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej.

http://mojregion.eu/aktualnosci/items/konsultacje-spoleczne-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-rpo-wk-p-2014-2020-24374.htm

 

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Toruń, 18 czerwca 2015 r.

utworzono: 2015-06-22 07:52 przez: admin
wyedytowano: 2015-06-22 07:54 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-06-22 07:51
ilość odsłon podstrony: 1049
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje