• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-07-22

„Konkurs na inkubację innowacji społecznych”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na inkubację innowacji społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych w danym temacie, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie i udzielenie im wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego/technicznego.

Tematy inkubacji społecznych:

 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 97%.

Alokacja na konkurs wynosi 24 000 000 PLN (6 000 000 PLN na każdy z czterech tematów).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społeczne.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r.
od poniedziałku do piątku.

Więcej szczegółów [tutaj].

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Toruń, 21 lipca 2015 r.

utworzono: 2015-07-22 09:36 przez: admin
wyedytowano: 2015-07-22 10:02 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-07-22 09:34
ilość odsłon podstrony: 955
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje