• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-08-07

Nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 nr 62, poz. 560), zaprasza do zgłaszania przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi 7 osób powołanych na 4 letnią kadencję, należy:
a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;

b) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) ocena realizacji programów;

d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia powinny być przygotowane w formie pisemnej i zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko osoby zgłaszanej,
  2. nazwę instytucji, która reprezentuje,
  3. krótką rekomendację,
  4. dane zgłaszającego.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r. na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń.
lub na

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP 
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl.

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres  do biura podawczego lub osobiście do kancelarii głównej Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Biuro podawcze – kancelaryjne -  pokój 116a.

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

utworzono: 2015-08-07 12:08 przez: admin
wyedytowano: 2015-08-07 12:41 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-08-07 11:58
ilość odsłon podstrony: 1282
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje