• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

O Nas

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych działa w ramach Departamentu Spraw Społecznych. Zadania Wydziału realizowane są poprzez wieloosobowe stanowiska pracy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowanie, realizacja, analiza i monitorowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 2. dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji;
 3. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 4. opiniowanie wniosków, o wpis do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe;
 5. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym i fundacjom, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 7. realizacja programów PFRON;
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym na temat możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne;
 10. określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizacje wojewódzkich programów dotyczących osób niepełnosprawnych,
 11. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy Wydziału

Imię i Nazwisko Pokój Stanowisko Telefon
Maria Dreszer 22 Naczelnik Wydziału
602 766 062
56 621 25 19
Katarzyna Marcinkowska 21 starszy inspektor
571 293 071
56 652 18 39
Łukasz Ulatowski 21 inspektor 56 621 25 73
Dorota Łuczyszyn-Rudolf 21 pomoc administracyjna 56 652 18 54
Mateusz Rumiński 21 pomoc administracyjna 56 652 18 54
Krzysztof Przewoźny 12 Kierownik Biura Realizacji Dofinansowań
56 652 18 21
514 456 520
Anna Kiełbasa 14 podinspektor 56 652 18 66
515 456 511
Małgorzata Tomaszewska 14 inspektor
514 456 505
56 652 18 66
Anna Paduszek-Knasiak 14 inspektor
883 359 310
Monika Kosiorowska 14 podinspektor 56 652 18 39

 

Adres Wydziału

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu (dawny budynek Elany), pokoje 12, 14, 21 i 22
87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 652 18 96
e-mail. niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

utworzono: 2014-11-03 18:33 przez: admin
wyedytowano: 2019-08-30 10:32 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:33
ilość odsłon podstrony: 10550
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje