• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

O Nas

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych działa w ramach Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia. Zadania Wydziału realizowane są poprzez wieloosobowe stanowiska pracy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowanie, realizacja, analiza i monitorowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 2. dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji;
 3. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 4. opiniowanie wniosków, o wpis do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe;
 5. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym i fundacjom, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 7. realizacja programów PFRON;
 8. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym na temat możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne;
 10. określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizacje wojewódzkich programów dotyczących osób niepełnosprawnych,
 11. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy Wydziału

Imię i nazwisko

Stanowisko

 Telefon

Maria Dreszer
p. 22

Pełnomocnik Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Naczelnik Wydziału

602 766 062

56 621 25 19

Anna Paduszek-Knasiak
p.21

inspektor

883 359 310

56 652 18 39

Katarzyna Marcinkowska
p. 21

inspektor

571 293 071

56 652 18 39

Krzysztof Przewoźny
p.14

główny specjalista

514 456 520

56 652 18 21

Anna Kiełbasa
p. 14

podinspektor

 

56 652 18 21

Małgorzata Tomaszewska
p.14

starszy specjalista

514 456 505

56 652 18 55

Joanna Agatowska
p. 14

podinspektor

514 456 511

56 652 18 55

Dorota Łuczyszyn-Rudolf
p. 21

pomoc administracyjna

571 293 071

56 652 18 54

Mateusz Rumiński
p. 21

pomoc administracyjna

 

56 652 18 54

 

Adres Wydziału

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu (dawny budynek Elany), pokój 14, 21 i 22
87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 652 18 96
e-mail. niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

utworzono: 2014-11-03 18:33 przez: admin
wyedytowano: 2018-05-08 09:03 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:33
ilość odsłon podstrony: 3457
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje