• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-09-16

„Program wsparcia Centrów Sportu Niepełnosprawnych”

Celem programu jest:

wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do zajęć i wydarzeń sportowych, poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących Centrów Sportu Niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa ze środków programu obejmuje:

  • wydatki związane z powstaniem infrastruktury (z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) i wyposażeniem w urządzenia sportowe i sprzęt sportowy obiektów sportowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym;
     
  • wydatki związane z zagospodarowaniem otoczenia obiektów sportowych, w zakresie zakupu i montażu zewnętrznych urządzeń sportowych i zespołów rekreacji zewnętrznej, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie tych samych wydatków ze środków publicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków:

od 16 września do dnia 19 października 2015

Wnioski należy składać w:

Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową)
– Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Więcej szczegółów na stronie PFRON [tutaj].

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w Programie i pozyskania środków  PFRON na wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt sportowy dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców naszego regionu.


Pełnomocnik Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
 

utworzono: 2015-09-18 12:33 przez: admin
wyedytowano: 2015-09-18 12:42 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-09-18 12:25
ilość odsłon podstrony: 1055
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje