• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-09-21

Zakłady aktywności zawodowej

Informacja o ZAZ, którego organizatorem jest Gmina Strzelno.

Dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 1.330.300,00 zł Gminie Strzelno na dokończenie utworzenia i działanie zakładu aktywności zawodowej w Przyjezierzu uchwałą nr 34/1133/15 w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku.

Obecnie organizator skierował prośbę o zaakceptowanie zmian kosztów dotyczących przystosowania, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu wyposażenia i zobowiązał się do zakupu surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności wytwórczej lub usługowej w części dotychczas niezakupionej oraz odzieży bhp dla pracowników.

Informacja o planowanym utworzeniu ZAZ we Włocławku

Dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na utworzenie zakładu aktywności zawodowej we Włocławku przy  ul. Łęgskiej 20 w wysokości 2.657.727,00 zł Gminie Miasto Włocławek uchwałą nr 34/1134/15 w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku.

Dnia 28 sierpnia 2015 r. zostały przeprowadzone negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania kosztów projektu utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) we Włocławku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po zakończonych negocjacjach organizator Gmina Miasto Włocławek złożył stosowny wniosek o dofinansowanie kosztów tworzenia zakładu aktywności zawodowej, zgodny z ustaleniami. Obecnie Samorząd Województwa jest na etapie przygotowywania umowy, w której organizator zobowiązuje się do utworzenia i prowadzenia zakładu aktywności zawodowej od dnia 1 września 2016 r.

utworzono: 2015-09-21 13:30 przez: admin
wyedytowano: 2015-09-21 13:57 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-09-21 13:18
ilość odsłon podstrony: 952
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje