• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-10-01

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu

25 października 2015 roku odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu.

Osobom z niepełnosprawnościami przysługują określone uprawnienia, które mają ułatwić udział w głosowaniu.

Głosowanie przez pełnomocnika - dotyczy wyborców, którzy:

  1. najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
  2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  4. orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów,
  5. osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do dnia 16 października 2015 r.

Więcej informacji oraz wzory wniosków  [tutaj].

Głosowanie korespondencyjne - każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Istnieje możliwość przesłania specjalnych nakładek umożliwiających głosowanie w alfabecie Braille'a - po zaznaczeniu tego we wniosku.

Dopisanie do spisu wyborcy - każdy wyborca może wybrać dogodny dla siebie lokal wyborczy na obszarze swojego okręgu wyborczego.

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach - wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.

Informacje te podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Informacje te są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a - wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym - wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy.

Więcej informacji [tutaj].

Maria Dreszer
Pełnomocnik Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
 

utworzono: 2015-10-01 14:28 przez: admin
wyedytowano: 2015-10-20 14:31 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-10-02 14:30
ilość odsłon podstrony: 888
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje