• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-11-18

III edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami”

            Uprzejmie informujemy, iż  ogłoszono III edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Celami operacyjnymi są między innymi zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych, zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, zmniejszanie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne.

            Środki stanowiące budżet trzeciej edycji kierowane są do regionów słabo rozwiniętych gospodarczo i społecznie.  Serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią założeń „Programu wyrównywania różnic między regionami  III”, która znajduje się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  tutaj.

utworzono: 2015-11-18 14:55 przez: admin
wyedytowano: 2015-11-18 15:08 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-11-18 14:53
ilość odsłon podstrony: 1218
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje