• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2016-02-15

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne dotyczący konkursu nr 15/2016

 

 

Wykaz ofert, posiadających uchybienia formalne, złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert nr 15/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

 

 

Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia

 

do dnia 22.02.2016 r.

 

( data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Pl. Teatralny 2 lub ul. M. Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń)

 

 

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.

 

 

 

 

 

l.p.

Nr oferty

Nazwa oferenta

(wg KRS)

Nazwa zadania

Miejsce realizacji zadania

Ocena formalna
(uzupełnienie)

1

2

3

4

5

6

1

SZ-II.614.5.5.2016

(nr oferty 921)

Stowarzyszenie na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”

„W poszukiwaniu nieznanych, ginących i ciekawych zawodów wykonywanych dziś i na przestrzeni wieków”

Unisław

Brak umów partnerskich z wymienionymi w ofercie partnerami

2

SZ-II.614.5.6.2016

(nr oferty 953)

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy Sami”

„Jestem ZUCH ruszam w miejski ruch”

Sępólno Krajeńskie

Brak umowy partnerskiej z wymienionym w ofercie partnerem

3

SZ-II.614.5.18.2016

           (nr oferty 996)

Stowarzyszenie Bez Ograniczeń

„IV Mały Festiwal Ty i Ja w Bydgoszczy w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja (Koszalin)”

Bydgoszcz

Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem  przez osobę lub osoby uprawnione oraz podpisów osób uprawnionych, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do  reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań na rekomendacji wystawionej przez Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy

4

SZ-II.614.5.26.2016

( nr oferty 1005)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„Razem przez świat- na Dzikim Zachodzie”

Solec Kujawski

Brak umowy partnerskiej z wymienionym w ofercie partnerem

5

SZ-II.614.5.49.2016

(nr oferty 1028)

Fundacja Jedyna Taka

„Dzieciństwo bez barier”- integracja niepełnosprawnych rodziców wokół aktywnego rodzicielstwa

Ciechocinek

Brak umów partnerskich z wymienionymi w ofercie partnerami, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem  przez osobę lub osoby uprawnione oraz podpisów osób uprawnionych, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do  reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań na wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

 

 

 

 

Sporządził:

 

Osoby do kontaktu:

Justyna Łassa

Email: j.lassa@kujawsko-pomorskie.pl

Anna Angielczyk

Email: a.angielczyk@kujawsko-pomorskie.pl

 

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Departament Spraw Społecznych  i Zdrowia

Toruń, dn. 12.02.2016 r.

 

 

 

 

 

utworzono: 2016-02-15 12:50 przez: admin
wyedytowano: 2017-11-08 10:04 przez: admin
aktywne od dnia: 2016-02-15 12:46
ilość odsłon podstrony: 934
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje