30.052018

OGŁOSZENIE

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data złożenia: 29 maja 2018 r.

Nazwa oferenta: Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Matejki 18,87-200 Wąbrzeźno

Nazwa zadania: My i Warmia i Mazury

Proponowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, do dnia
5 czerwca 2018 r. Katarzyna Marcinkowska, tel. 56 652 18 39;  e-mail k.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl