• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2016-12-08

Ogłoszenie o konkursach na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  uchwałą numer 48/1891/16 z dnia 07 grudnia 2016 roku ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, są to  m.in.:

-  Konkurs nr 17/2017 na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „ Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”;

- Konkurs nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl , zakładka generator ofert 2017 oraz wydruku z generatora zawierającego zgodną sumę kontrolną do dnia 12 stycznia 2017 roku (do godziny 15.30). Wersję papierową  należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego – do dnia 12 stycznia 2017 roku do godziny 15.30 bądź wysłać tego samego dnia.   

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert oraz data złożenia wydruku z generatora ofert ze zgodną sumą kontrolną lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą pocztową.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu

(056) 656 10 31.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminów.  

Regulamin Konkursu nr 17/2017 – TUTAJ

Regulamin Konkursu nr 15/2017 – TUTAJ

utworzono: 2016-12-08 14:16 przez: admin
wyedytowano: 2016-12-08 14:37 przez: admin
aktywne od dnia: 2016-12-08 14:13
ilość odsłon podstrony: 1066
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje