12.122014

Nagroda „Samorząd równych szans” dla naszego województwa

Rada nagrody „Samorząd równych szans” postanowiła przyznać naszemu województwu wyróżnienie w konkursie i tytuł „Samorządu równych szans” za projekt „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”. Gala wieńcząca konkurs odbędzie się 9 listopada w Zakopanem.
Celem konkursu było wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia polityki na rzecz osób niepełnosprawnych tak, by umożliwić jak najszersze włączenie tej grupy osób we wszystkie dziedziny życia. Powinno się to odbywać m.in. poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy decydentów samorządowych w zakresie prawa osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na równi z resztą społeczeństwa, usprawnienie usług dotyczących osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie wrażliwości społecznej na ich potrzeby.

Województwo zostało wyróżnione za zorganizowanie konkursu „Kujawsko-Pomorskie bez barier”, który promuje obiekty użyteczności publicznej w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rada nagrody „Samorząd równych szans” doceniła efekty trwającego do grudnia br. przedsięwzięcia, które znacznie wzmogło działania na rzecz równouprawnienia niepełnosprawnych w regionie: promowanie uniwersalnego projektowania oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb „sprawnych inaczej”.

Na uroczystą galę, na której nagrodzeni zostaną zwycięzcy konkursu, oprócz laureatów, zaproszeni zostali przedstawiciele urzędów i instytucji prowadzących politykę na rzecz osób niepełnosprawnych, Sejmu, Senatu oraz mediów.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


28 października 2009 r.