• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2014-12-12

Ważna informacja dla fundacji i organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 36 ustawy Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. nr 29, poz. 172).
 
W myśl przytoczonych przepisów ustawy i rozporządzenia zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą mogły być realizowane na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zlecenie samorządu województwa i powiatu ze środków Funduszu.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 21.08.2008 r. znak WPE/2565/PW/2008 zadania o charakterze wojewódzkim będą zlecane przez marszałków województw, o charakterze powiatowym przez starostów, natomiast PFRON będzie mógł zlecać wyłącznie realizację zadań ogólnopolskich.

Zasady zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są aktualnie opracowywane w Biurze PFRON i zostaną umieszczone na stronie Funduszu www.pfron.org.pl . Zgodnie z postanowieniami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zlecania zadań stosowane będą przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).


Informujemy jednocześnie, iż procedury dot. zlecania ww. zadań przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego są w trakcie opracowywania i zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl .

utworzono: 2014-12-12 17:29 przez: admin
wyedytowano: 2014-12-12 17:29 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-12-12 17:29
ilość odsłon podstrony: 720
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje