• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacja zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  (Dz.U. 2016 poz. 2046 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. Nr 62, poz. 560)
 • Decyzja nr 140/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Opis zadania

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa, powoływanym przez Marszałka spośród przedstawicieli działających na terenie Województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Kompetencje Rady

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych.

b) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) ocena realizacji programów,
d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa.

    Członek Rady może zostać odwołany, na:

 • swój wniosek,
 • wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 • wniosek Marszałka, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Wojewódzka Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie Województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Kadencja Rady trwa  4 lata.

Przy stole siedzi pięć Pań - świeżo mianowanych członkiń Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Przy stole siedzi pięć Pań - świeżo mianowanych członkiń Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
utworzono: 2014-11-03 18:28 przez: admin
wyedytowano: 2017-12-28 12:33 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:27
ilość odsłon podstrony: 3667
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje