Warsztaty

Informacja

Z przykrością informujemy, iż Fundacja "Jedyna Taka" z siedzibą w Ciechocinku złożyła rezygnację z projektu pn. "Dzieciństwo bez barier" - integracja niepełnosprawnych rodziców wokół aktywnego rodzicielstwa  w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2016  pn. " Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym wszystkie zaplanowane działania nie będą realizowane.

"Rodzicielstwo bez barier"- warsztaty

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert nr 15/2016 na realizację
8 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Jednym z nich jest organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z niepełnosprawnością np. przyszłych matek z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem realizowanego zadania ma być poprawa dostępu osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia do informacji i aktywności zawodowej i społecznej oraz promocja rodzicielstwa wśród osób niepełnosprawnych. Natomiast rezultatem wzrost poziomu świadomości osób z niepełnosprawnością o przysługujących im prawach na temat rodzicielstwa, dostępu do porad z dziedziny ginekologii, położnictwa, seksuologii oraz  wzrost aktywności społecznej i zawodowej.

Urząd Marszałkowski przekazał środki finansowe Fundacji  „Jedyna Taka” z siedzibą w Ciechocinku na realizację projektu
pn. „Dzieciństwo bez barier - integracja niepełnosprawnych rodziców wokół aktywnego rodzicielstwa”. Projekt wpisuje się
w kampanię społeczno-informacyjną pn. „Rodzicielstwo bez barier” prowadzonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W celu osiągnięcia założonych rezultatów Fundacja „Jedyna Taka” zaproponowała realizację poniższych działań:

  1. Akademia Aktywnego Rodzicielstwa - Akademia Samodzielności – cykl dwudniowych warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku od 6-10 lat z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, słuchu. Akademia ma na celu wypracowanie katalogu działań do zastosowania w różnych lokalnych społecznościach, mających za zadanie integrację środowiska lokalnego i tworzenie rodzicielskich syndykatów wychowawczych na rzecz aktywnego dzieciństwa i wielokierunkowego rozwoju dzieci. Działania mają być odpowiedzią na zgłaszane przez osoby z różnymi niepełnosprawnosciami problemy, które pojawiają się na drodze ich rodzicielstwa, które przeszkadzają w byciu pełnosprawnym rodzicem.
  2. Indywidualne poradnictwo eksperckie – w ramach tych działań zostanie uruchomione poradnictwo indywidualne w zakresie doboru, innowacji i udogodnień wspierających rodziców, wskazań miejsc w województwie gdzie niepełnosprawni rodzice mogliby rozwiązać problemy medyczne. Poradnictwo będzie udzielane głównie telefonicznie lub on-line.
  3. Webinarium – działanie ściśle powiązane z  Indywidualnym poradnictwem eksperckim – cykl około 2 godzinnych video konferencji poświęconej różnorakiej tematyce związanej z rodzicielstwem w szczególności wśród osób z niepełnosprawnością. Podejmowane będą tematy dotyczące rozwiązań technicznych np. dostawka dla niemowląt do wózka inwalidzkiego oraz tematy bezpośrednio związane ze zdrowiem i sprawnością niepełnosprawnych kobiet w ciąży, przygotowujących się do ciąży ale również młodych mam oraz konkretnych rozwiązań związanych z opieką nad dzieckiem.
  4. Interaktywna mapa dostosowań – zostanie stworzona baza danych m. in. nowinek technicznych, punktów opieki medycznej, poradni, miejsc do spotkań z dziećmi, grup lokalnej aktywności rodzicielskiej itp.

Zachęcamy rodziny do udziału w projekcie i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat wszystkich modułów prowadzonej kampanii pn. „Rodzicielstwo bez barier”.  

Toruń, 2 sierpnia 2016 r.