Ankieta oceniająca kampanię społeczno-informacyjną pn. "Rodzicielstwo bez barier"

Szanowni Państwo,

Województwo Kujawsko-Pomorskie przygotowało i realizowało w 2016 r. Kampanię informacyjno-społeczną pn.”Rodzicielstwo bez barier”. Jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego chcielibyśmy znać  zasięg i zakres oddziaływania kampanii na naszych mieszkańców. Państwa pogląd jest dla nas niezwykle cenny dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie formularza ankiety, opracowanej przez Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej kampanii pn. "Rodzicielstwo bez barier".

Link do ankiety oceniającej kampanię społeczno-informacyjną ,,Rodzicielstwo bez barier" - link zewnętrzny

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dnia 8 listopada 2016 r. w wersji elektronicznej.

Link do ankiety znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresami: www.kujawsko-pomorskie.pl www.niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl  oraz http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/226818/rodzicielstwo-bez-barier-2

Aby trafić do jak największej ilości osób, proszę o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat badania ankietowego.

Bardzo dziękujemy za wyrażone w ankiecie opinie ponieważ pozwoli nam to na ocenę celowości przeprowadzonej kampanii oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Przypomnę, że celem kampanii jest m.in:

  1. podniesienie świadomości społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych na w zakresie poszanowania ich praw i godności,
  2. promowanie macierzyństwa wśród osób z niepełnosprawnością i pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością mogą być i są świetnymi rodzicami, dającymi sobie radę z wychowywaniem dzieci.

Kampania była realizowana w 3 modułach takich jak:

  1. wystawa zdjęciowa rodzin z niepełnosprawnością w 6 miastach regionu Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Ciechocinek,
  2. dwa spoty TV jeden obrazujący ojców drugi spot matki, ukazujący rodzica w kategorii spełnienia, świadomych wyborów;
  3. cykl reportaży i audycji radiowych przygotowanych przez Radio PIK.

Więcej informacji  na temat Kampanii można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kampania wpisuje  się w założenia Art. 23 Konwencji ONZ O Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie  Poszanowania życia rodzinnego i domowego.

Z wyrazami szacunku
Maria Dreszer
Pełnomocnik Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
Naczelnik Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski
ul . M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
tel. 56 6561032