29.062021

"Równe szanse. Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. przyjął Program wojewódzki pt. „ Program  działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”.

Program działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ określa najważniejsze cele i kierunki działań i jest dokumentem dostosowanym do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. stanowiącym kluczowe narzędzie do realizacji celów rozwojowych województwa zmierzających do rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców regionu, dostępności do specjalistycznych usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wyrównywania poziomu życia osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności i nieustanne dążenie do wyrównywana szans osób z niepełnosprawnościami w stosunku do osób pełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - link zewnętrzny