2018

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w formie wsparcia lub powierzenia i odbywa się w ramach i na zasadach otwartych konkursów ofert ogłaszanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYPEŁNIANIA OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆSIĘ Z TREŚCIĄ: PROCEDUR REALIZACJI ROZLICZANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ REGULAMINEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2018

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach odbywa się za pomocą GENERATORA OFERT. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce generator ofert 2018 na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wyniki otwartych konkursów ofert

Uchybienia w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Podstawa prawna

Formularze, przydatne informacje

Dostępne na stronie Biura Współpracy z Oraganizacjami Pozarządowymi.