2015

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w formie wsparcia lub powierzenia i odbywa się w ramach i na zasadach otwartych konkursów ofert ogłaszanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony).

Wyniki otwartych konkursów ofert

Uchybienia w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Formularze, przydatne informacje

Dostępne na stronie Biura Współpracy z Oraganizacjami Pozarządowymi.