2011

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w dniu 24.02.2011, podjął Uchwałę 13/194/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących, przyznano dofinansowania ze środków budżetu Województwa w kwocie 100 000,00 zł (PDF) (28,4 KB)

 

Regulamin otwartego konkursu ofert 12/2011 (PDF) (124 KB)
Wykaz ofert otwartego konkursu nr 12/2011 (PDF) (25,1 KB)

 

Uchwała Nr 13/202/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. (PDF) (28,4 KB)

Konkurs nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała nr 33/545/11 Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 17/2011 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku migowym dla osób niesłyszących powyżej 16 roku życia”. (PDF) (31,1 KB)

Konkurs ofert nr 17/2011 na wykonywanie zadań publicznych  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku migowym dla osób niesłyszacych powyżej 16 roku życia”