2010

Uchwała Nr 14/165/10 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.02.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 17/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych. (PDF) (30,9 KB)

Konkurs nr 15/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 93/1637/2009 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.12.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (PDF) (37,4 KB)

Konkurs nr 17/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „ Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych”.