2009

Wyniki otwartego konkursu ofert 15/2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 46/691/09  z dnia 16 czerwca 2009 r. rozstrzygnął otwarty konkurs  nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. (PDF) (29 KB)

 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2009 (PDF) (80,8 KB)

 

Oferent, któremu przyznano dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie może:

  1. odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament  Spraw Społecznych
  2. złożyć w formie  pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania 

Zgodnie  z § 48 załącznika nr 1 do uchwały nr 25/293/2009 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, „Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego”.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu nr 15/2009 (PDF) (38,6 KB)

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

 

Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem umów udziela:

Departament Spraw Społecznych
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Sylwia Błachowicz tel. 056 621 82 68 (pokój 140)
Magdalena Wójcicka-Obłój tel. 056 621 83 45 (pokój 141)

 

Możliwość wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z funduszy europejskich, budżetu województwa i środków PFRON (PDF) (979 KB).

Informacja o uchybieniach formalnych

Wykaz ofert kompletnych oraz ofert nie spełniających wymogów formalnych ogłoszonego konkursu nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Istnieje możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie do 7 dni od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej archiwum.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka „Niepełnosprawni”-„Konkursy” oraz „BIP”).

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.

Kontakt: Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
Pokój 140
tel. (056) 621 82 68
email: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2009 (PDF) (129 KB)