01.062021

Asystent on - line – usługi wspierające dla osób głuchych, w II edycji projektu Polskiego Związku Głuchych

Uprzejmie informujemy, że od 01 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  realizowany jest projekt pn. ,,Asystent on - line osoby niesłyszącej II edycja - świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej. (zadanie 7)”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Główne cele zadania to: świadczenie usług wspierających skoncentrowanych na usługach asystencji osobistej on - line, zwiększenie aktywności osób komunikujących się w języku migowym w życiu społecznym, zawodowym i codziennym, wzmocnienie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu osób komunikujących się w języku migowym.

Osoba głucha może połączyć się i wspomóc  usługą asystenta/tłumacza języka migowego
w domu poprzez komputer połączony z Internetem lub w miejscu zdarzenia za pomocą telefonu, tabletu,  smartfona z dostępem do Internetu.

Przykłady załatwianych spraw:

  1. tłumaczenia w czasie teleporad u lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów w  placówkach służby zdrowia;
  2. tłumaczenia dla szpitali – przyjęcie do szpitala, przekazanie informacji o stanie zdrowia;
  3. tłumaczenie na potrzeby ośrodków pomocy społecznej;
  4. tłumaczenia dla instytucji, szkół, w których uczą się słyszące dzieci rodziców głuchych;
  5. tłumaczenia dla zakładów pracy;
  6. sprawy codzienne – zakupy sprzętu, kontakty z administracją mieszkaniową, kontakty z usługodawcami;
  7. rozwiązywania problemów związanych z barierą komunikacyjną w miejscu zamieszkania – rozmowy z sąsiadami;
  8. sprawy rodzinne – spotkania ze słyszącymi członkami rodziny w celu omawiania ważnych spraw, np. majątkowych.

Bezpłatna usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00, za pomocą aplikacji Skype, po wyszukaniu użytkownika: PZG Bydgoszcz-tłumacz.

Poniżej informacja w polskim języku migowym:

Napisy dostępne po włączeniu w odtwarzaczu na YouTube przycisku "Napisy" (pierwszy przycisk po prawej stronie na dole).