13.052021

Ogłoszenia o zakończeniu przebiegu i wynikach konsultacji projektu „Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. Równe Szanse 2030+”

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem konsultacji projektu „Programu działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+” sporządzone zostało sprawozdaniez przebiegu i wyników konsultacji, stanowiące załącznik do uchwały Nr 17/672/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r.

Wszystkim, którzy wzięli udział w procesie konsultacji dziękujemy i zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem.