08.012021

Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

Zachęcamy do wzięcia udziału w realizowanym przez Fundację Znajdź Pomoc projekcie „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej,
  • wsparcie  pośrednika pracy oraz coacha,
  • wsparcie finansowe wybranego kursu lub szkolenia zawodowego,
  • staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym przez 3 miesięce.

Otrzymane wsparcie będzie zależało od opracowanej indywidualnej ścieżki zawodowej.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełnią łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  • są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami szkół wyższych, którzy otrzymali tytuł zawodowy/stopień naukowy nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są mieszkańcami województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego lub śląskiego,
  • są osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy,
  • nie są uczestnikami innych projektów finansowany ze środków PFRON.

Regulamin projektu oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie Fundacji Znajdź Pomoc – link zewnętrzny

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo bezpośrednio w biurze Fundacji Znajdź Pomoc
al. Rzeczpospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
telefon: 577 912 888, 22 299 29 28
e-mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

Poniżej zamieszczamy plakat oraz informację o projekcie.

  • Plakat promujący projekt