16.122020

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza otwarte konkursy ofert

  1. 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 13:30:00 oraz złożenie potwierdzenia złożenia oferty  wydrukowanego z generatora ofert, podpisanego przez osoby do tego uprawnione, w formie elektronicznej za pomocą generatora ofert, jako załącznika do złożonej oferty w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 23:59:59. 
  2. 5/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 18 stycznia 2021 r. do godz. 15:30:00 oraz złożenie potwierdzenia złożenia oferty  wydrukowanego z generatora ofert, podpisanego przez osoby do tego uprawnione, w formie elektronicznej za pomocą generatora ofert, jako załącznika do złożonej oferty w terminie do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59:59.

O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

  1. data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
  2. data i godzina złożenia potwierdzenia złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą generatora ofert.

Regulaminy konkursów znajdują się Generatorze ofert WITKAC, na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  w zakładce Otwarte konkursy ofert  oraz na stronie www.niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Zlecanie zadań - tryb konkursowy.