02.122020

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2020 r. jak co roku w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych, która miała miejsce w latach 1983-1992. Ustanawiając to święto członkowie ONZ postanowili zwrócić uwagę na prawa oraz problemy środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego od wielu lat realizując różne przedsięwzięcia nie zapomina o osobach najsłabszych, osobach z niepełnosprawnościami i ich najbliższych. Zleca organizacjom pozarządowym oraz dofinansowuje wiele zadań, a także projektów na rzecz wsparcia i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Realizuje własne pomysły, których przykładem jest kontynuacja Konkursu na Najlepszego Terapeutę Zajęciowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem jest wyróżnienie osób zaangażowanych w działania terapeutyczne na rzecz podopiecznych oraz wystawy rękodzieła artystycznego pn. „My też potrafimy”, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami miały okazję nie tylko zaprezentować przygotowane własnoręcznie wyroby rękodzielnicze, ale również stwarza możliwość interakcji społecznej z odwiedzającymi wystawę. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju spowodowaną pandemią COVID-19 niestety w bieżącym roku wiele zaplanowanych wydarzeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami nie zostało zrealizowanych.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom życzymy, aby nie tylko w tym dniu korzystali z pełnej integracji w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym, ale również spotykali się z otwartością, życzliwością i szacunkiem społeczeństwa do drugiego człowieka.