26.102020

Decyzja wojewody

Aktualizacja

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2020 r. uchylił w całości swoją poprzednią decyzję z dnia 20 października 2020 r. Polecił przy tym od dnia 27 października do odwołania zawiesić działalność:

  1. środowiskowych domów samopomocy;
  2. dziennych domów i klubów seniora;
  3. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. warsztatów terapii zajęciowej.

Jednocześnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski dopuścił możliwość kontunuowania/prowadzenia przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej działalności usługowej lub wytwórczej w związku z ich znaczeniem dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii. Koniecznym warunkiem prowadzenia takiej działalności przez wyżej wymienione podmioty jest spełnienie zasad bezpieczeństwa określonych w aktach prawnych związanych z wprowadzeniem stanu epidemii.

27.10.2020 r.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. polecono, na obszarze zakwalifikowanym do strefy czerwonej, od dnia 21 października 2020 r. czasowe zawieszenie do odwołania działalności:

  1. środowiskowych domów samopomocy;
  2. dziennych domów i klubów seniora;
  3. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. centrów i klubów integracji społecznej;
  5. warsztatów terapii zajęciowej.

Decyzja o zawieszeniu zajęć ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem.