09.102019

Konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

AKTUALIZACJA

Poczas dzisiejszej (9 października 2019 r.) gali poznaliśmy 7 najlepszych terapeutów zajęciowych województwa kujawsko-pomorskiego. Przyznanych zostało 6 nagród indywidualnych oraz 1 za całokształt pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nagrodzeni Terapeuci poza nagrodą finansową otrzymali listy gratulacyjne oraz trójwymiarowe albumy o województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki Pani Sylwii Fedus caremonia była dostępna dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Relacja video z Gali

Poniżej zamieszczamy wykaz nagrodzonych oraz galerię 32 zdjęć z wydarzenia.

fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

 • Występ zespołu SkOłowani fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Goście gali konkursu fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Goście gali konkursu fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Przemówienie Marszałka Sławomira Kopyścia fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Przemówienie Pani Radnej Katarzyny Lubańskiej fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP,
 • Przemówienie Pani Radnej Małgorzaty Taranowicz fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP,
 • Laureatka konkursu Pani Anna Kordowska fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP,
 • Laureatka konkursu Pani Monika Dziubek fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Laureatka konkursu Pani Monika Dziubek fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Laureat konkursu Pan Witold Rutkowski fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Laureatka konkursu Pani Justyna Jakielaszek fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Laureatka konkursu Pani Violetta Pieszchalska fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Laureatka konkursu Pani Violetta Pieszchalska fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Laureatka konkursu Pani Maria Świątkowska fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Występ zespołu SkOłowani fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

fot. Krzysztof Przewoźny

 • Laureatka konkursu Pani Magdalena Domek fot. Krzysztof Przewoźny
 • Przemówienie Pani Dyrektor Mileny Skopińskiej fot. Krzysztof Przewoźny
 • Występ zespołu SkOłowani fot. Krzysztof Przewoźny
 • Występ zespołu SkOłowani fot. Krzysztof Przewoźny
 • Występ zespołu SkOłowani fot. Krzysztof Przewoźny
 • Goście gali konkursu fot. Krzysztof Przewoźny
 • Goście gali konkursu fot. Krzysztof Przewoźny
 • Wspólne zdjęcie fot. Krzysztof Przewoźny
 • Goście gali konkursu fot. Krzysztof Przewoźny
 • Goście gali konkursu fot. Krzysztof Przewoźny
 • Goście gali konkursu fot. Krzysztof Przewoźny
 • od lewej Pani Naczelnik M. Dreszer, członkowie zespołu Skołowani, Pan Marszałek S. Kopyść, Panie Radne K. Lubańska i M. Taranowicz, członek zespołu, Pan Radny P. Przybylski fot. Krzysztof Przewoźny
 • Laureatka konkursu Pani Anna Kordowska fot. Krzysztof Przewoźny
 • Laureat konkursu Pan Witold Rutkowski fot. Krzysztof Przewoźny
 • Laureatka konkursu Pani Magdalena Domek fot. Krzysztof Przewoźny
 • Laureatka konkursu Pani Justyna Jakielaszek z Panią naczelnik Marią Drzeszer fot. Krzysztof Przewoźny
 • Laureatka konkursu Pani Anna Kordowska z Panią naczelnik Marią Drzeszer fot. Krzysztof Przewoźny

AKTUALIZACJA

Już 9 października (środa) 2019 roku podczas Gali poznamy laureatów konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Uroczystość odbędzie się o godzinie 12.00 w Patio na pierwszym piętrze gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu. Zarząd Województwa przyzna nagrody w dwóch kategoriach: indywidualne oraz za całokształt pracy terapeutycznej. Listy gratulacyjne wraz z nagrodą finansową w kwocie 3 tysięcy złotych brutto otrzyma 7 terapeutów, którzy zostali zaopiniowani oraz zarekomendowani Zarządowi Województwa przez komisję kwalifikowania, której posiedzenie odbyło się w dniu 10 września br. Wybrani kandydaci znacząco wyróżniają się w swojej pracy innowacyjnym podejściem do terapii zajęciowej, realizując zadania daleko wychodzące poza ramy ich codziennych obowiązków zawodowych.

W czasie gali zaplanowany został występ rockowo-bluesowego zespołu SkOłowani powstałego w 2013 roku w ciechocińskim ośrodku „Sajgon” działającym w ramach Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia. Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz osób poruszających się na wózkach w wyniku urazów rdzenia kręgowego.

„Tak, nigdzie mi się z Sajgonu nie spieszyło, czułem się jak w domu, w otoczeniu ludzi, którzy tak jak ja lubią muzykę, mogą jej słuchać i o niej rozmawiać pod wielkim niebem pełnym gwiazd, w cieple sierpniowych nocy. Zaprzyjaźniłem się mocno z dwoma najważniejszymi w Sajgonie osobami: z Jurkiem Szymańskim i Krzysztofem „Brodą” Sieradzkim. I w Sajgonie, i w Skołowanych pełnią oni najważniejsze role: Jurek gra na flecie, na flażoletach i na irlandzkim gwizdku a Broda na harmonijce ustnej, na gitarze i na ukulele”.

Marek Gaszyński

Przypomnijmy że celem konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1182/19 dnia 05.07.2019 roku jest:

 • promocja misji terapeuty, jego istotnej roli w pracy rehabilitacyjno-terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnościami w procesie przywracania ich sprawności,
 • podniesienie rangi zawodu terapeuty zajęciowego,
 • popularyzacja wśród ogółu społeczeństwa wiedzy dotyczącej warsztatu pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego,
 • zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodu terapeuty i podjęcia kształcenia w tym kierunku.

AKTUALIZACJA

Dziękujemy Państwu za wszystkie nadesłane kandydatury. Wnioski są obecnie rozpatrywane pod względem formalnym i przygotowywane do zaopiniowania przez komisję klasyfikowania.

Toruń, 22.08.2019 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1182/19 z dnia 5 lipca 2019 roku podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest promocja i podkreślenie rangi zawodu terapeuty zajęciowego. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Jest to jedyny tego typu konkurs w Polsce, dlatego jako Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds Osób Niepełnosprawnych zachęcam Państwa do składania kandydatur do nagrody Zarządu Województwa.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 • przedstawiciele organów prowadzących reintegrację zawodową i społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia proszę składać w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) www.epuap.gov.pl – link zewnętrzny w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych / Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

w terminie do 14 sierpnia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów oraz przyznawania nagród, znajdują się zamieszczonym poniżej regulaminie.

Maria Dreszer
Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds Osób Niepełnosprawnych