31.072020

Asystent on - line osoby niesłyszącej - świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej

Uprzejmie informujemy, że od 01 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  realizowany będzie projekt pn. ,,Asystent on - line osoby niesłyszącej - świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Głównym celem zadania jest: świadczenie usług wspierających, skoncentrowanych na usługach asystencji osobistej on -line. Funkcjonowanie usługi tłumacza on-line jest ułatwieniem dla osób głuchych przy załatwianiu wielu spraw, ponieważ osoba głucha nie musi jechać do prowadzonego przez organizację Ośrodka i bezpośrednio kontaktować się z tłumaczem. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji epidemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeniach związanych z funkcjonowaniem wszelkich instytucji.

Przeniesienie większości prac do sfery zdalnej stwarza możliwość zagospodarowania tej przestrzeni poprzez wprowadzenie usługi tłumacza on - line. Osoba głucha łączy się z tłumaczem języka migowego za pomocą internetu wykorzystując posiadany sprzęt,np. telefon, tablet , komputer - przekazuje problem - tłumacz łączy się telefonicznie z daną placówką, załatwia sprawę - przekazuje uzyskane informacje.

Przykłady załatwianych spraw:

  • zamówienie wizyty u lekarza i w innych placówkach,
  •  pośrednictwo w poinformowaniu zakładu pracy,
  •  umówienie z tłumaczem w celu załatwienia sprawy w miejscu zdarzenia,
  •  konsultacja językowa,
  • pomoc w miejscu zdarzenia, np. u lekarza, w sklepie, warsztatach naprawy sprzętu, w administracji.

Bezpłatna usługa będzie dostępna za pomocą aplikacji Skype.
Wpisując w lupkę pzgtlumaczbydgoszcz2020@gmail.com lub PZG Bydgoszcz osoba potrzebująca tłumacza znajdzie tam kontakt do tłumaczy. Tłumacze dostępni będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 20:00.