05.052020

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Co roku 5 maja obchodzimy zapoczątkowany  w latach 90. ubiegłego wieku we Francji Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Święto ma na celu zamanifestowanie tolerancji i równouprawnienia, a także zaprotestowanie przeciwko dyskryminacji  osób z nie-pełnosprawnościami w różnych aspektach ich życia zawodowego i społecznego.

W tym dniu w Polsce obchodzimy także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego od szeregu lat wspiera organizacje pozarządowe działające w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W samym tylko roku 2019 w ramach otwartych konkursów ofert nr 15 i 17 wsparciem objęto 18 organizacji, na łączną kwotę 305 813,00 . W bieżącym roku na realizację zadań w ramach wspomnianych powyżej konkursów ofert nr 15 i 17 Samorząd przeznaczył dotychczas łącznie 235 200,00 zł dofinansowując 13 przedsięwzięć. Do 14 maja trwa jeszcze przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu nr 25.

Wśród adresatów zrealizowanych zadań znalazło się 313 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w zakładce Zlecanie zadań – tryb konkursowy.