02.042020

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Corocznie 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który z inicjatywy Kataru został przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w grudniu 2007 roku.

Obchody są okazją do zacieśniania współpracy międzynarodowej w celu podnoszenia świadomości społecznej związanej z tematem autyzmu.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego od szeregu lat wspiera organizacje pozarządowe działające w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W samym tylko roku 2019 w ramach otwartych konkursów ofert nr 15 i 17 wsparciem objęto 18 organizacji, na łączną kwotę 305 813,00 zł.

Wśród adresatów zrealizowanych zadań było 30 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.