13.032020

Komunikat

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na dzień 13 marca 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przekazał informacji o wysokości przyznanych środków przypadających w 2020 r. na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

W związku z powyższym, na chwilę obecną, nie ma możliwości rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2020.

Po otrzymaniu limitu środków PFRON Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmie uchwałę o ich podziale. Umożliwi to rozstrzygnięcie ww. konkursu, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Jednocześnie, mając na uwadze obecny wzrost ryzyka związanego z epidemią koronawirusa (SARS –CoV-2), pragnę poinformować, że na indywidualny wniosek, po rozstrzygnięciu konkursu, możliwa będzie zmiana terminu realizacji projektu.

Ponadto ze względu na ww. zagrożenie zachęcam do załatwiania spraw urzędowych online lub telefonicznie.