21.022020

XXX Wystawa rękodzieła artystycznego pn.”My też potrafimy”

Z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją w kraju w postaci szerzącego się zagrożenia epidemiologicznego chorobą COVID-19 i związanymi z tym zaleceniami rządu min. zakazem organizacji imprez masowych odwołana zostaje
XXX Wystawa rękodzieła artystycznego pn. ,,My też potrafimy”o tematyce Świąt Wielkanocnych zaplanowana na dzień 30 marca 2020 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXX edycji Wystawy rękodzieła artystycznego pn. „My też potrafimy” połączonej z kiermaszem wielkanocnym, która odbędzie się 30 marca 2020 r., w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 oraz przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73.

Wystawa rękodzieła artystycznego pn. ”My też potrafimy” wpisują się w art. 8 oraz art. 30 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także Cel 1 Budowanie pozytywnych postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie wiedzy na temat ich potrzeb. Działanie 1.6 Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego Programu pn. ”Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”

Wydarzenie to umożliwia niepełnosprawnym artystom prezentację swoich prac, które tworzą jako uczestnicy zajęć organizowanych przez jednostki działające i wspierające osoby z niepełnosprawnością na terenie naszego Województwa.

Załączony formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy przesłać do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 14.00 na adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl.