04.022020

Jubileusz XX-Lecia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

31 stycznia 2020 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji XX-lecia istnienia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.

Zakład zapewnia zarówno dzienną, jak i całodobową opiekę pielęgnacyjno-rehabilitacyjną dla podopiecznych z chorobami otępiennymi, uszkodzeniami mózgu, po przebytych udarach i zawałach. Placówka prowadzi szereg programów terapeutycznych m. in. fizjoterapię, terapię funkcji poznawczych, neurologopedyczną czy zajęciową.

Samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego od wielu lat wspiera nie tylko programy terapeutyczne dla potrzebujących, ale również dofinansował rozbudowę tego nowoczesnego ośrodka.

Wydarzenie uświetnił występ Pani Joanny Trzepiecińskiej, aktorki Teatru Polskiego w Warszawie oraz pianisty jazzowego Pana Bogdana Hołowni.

Poniżej znajduje się galeria 6 zdjęć z opisanego powyżej wydarzenia

  • Jubileusz XX-lecia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, fot. ZPO w Toruniu,
  • Jubileusz XX-lecia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, fot. ZPO w Toruniu,
  • Jubileusz XX-lecia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, fot. ZPO w Toruniu,
  • Jubileusz XX-lecia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, fot. ZPO w Toruniu,
  • Jubileusz XX-lecia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, fot. ZPO w Toruniu,
  • Jubileusz XX-lecia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, fot. ZPO w Toruniu,