20.012020

XI Sesja Osób Niepełnosprawnych

20 stycznia 2020 r. odbyła się XI Specjalna Sesja Osób Niepełnosprawnych poprowadzona przez Panią Elżbietę Piniewską - Przewodniczącą Sejmiku. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zgłaszania interpelacji dotyczących problemów środowiska osób z niepełnosprawnościami. Pani Krystyna Żejmo-Wysocka dyrektor Departamentu Spraw Społecznych przedstawiła informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia interpelacji złożonych podczas zeszłorocznej sesji. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - link zewnętrzny