28.122019

Komunikat

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza otwarte konkursy ofert:

  1. 15/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 10 lutego 2020 r. do godz. 15:30 oraz potwierdzenia złożenia oferty  z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione, w terminie do 10 lutego 2020 r.  
  2. 17/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 15 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 oraz potwierdzenia złożenia oferty z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione, w terminie do 15 stycznia 2020 r.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty za pomocą Generatora ofert WITKAC oraz potwierdzenia złożenia oferty z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione, do tut. Urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Biuro Realizacji Dofinansowań
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

Regulaminy konkursów znajdują się Generatorze ofert WITKAC, na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  w zakładce Otwarte konkursy ofert - link zewnętrzny oraz na stronie www.niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Zlecanie zadań - tryb konkursowy.