05.122019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 2 grudnia 2019 roku złożona w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 2 grudnia 2019 roku złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „VISUS SUPREMUS” przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy

Nazwa zadania: Grudniowe spotkania – świąteczny czas.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 11 grudnia 2019 r. na adres e-mail: m.wolska@kujawsko-pomorskie.pl